SolvePark

YAZILIM TESTİ NEDİR, NEDEN YAPILMALIDIR?

 •  MELTEM HURKU  •  Teknoloji

Yazılım testi, hizmetin ya da ürünün kalitesini anlamak ve bilgi sahibi olmak için yürütülen süreçtir. Test, ihtiyaçların karşılanıp karşılanmadığını, istenen sonuca ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol etme sürecidir.

Bir uygulamanın denetlenebilir koşullarla çalıştırılması ve oluşan sonuçların değerlendirilme süreci yazılım test sürecidir. Testin amacı; hatalı şeyler yaparak oluşabilecek hataları önceden belirlemektir.

Yazılım çalıştırılarak, kritik çalışma alanlarında kullanıcı beklentilerine ve gereksinimlerine cevap verebildiği test edilmelidir.

Yazılım testi, geri dönüşü olmayan hataları anlamak, onarım maliyetlerini en aza indirebilmek ve zamandan kar etmek için gereklidir.xx

Yazılım testlerinin yapılma amacı:

Tasarım ve geliştirme sürecindeki gereksinimlerin karşılanması

İlişkili girdilere doğru bir karşılık verilmesi

Belirlenen zaman içinde fonksiyonların çalışması

Çalıştırılacak platformlarda indirilebilmesi ve kurulması

Müşterilerin ve firmaların istediği genel sonuçları başarabilme’dir.

Yazılım testi kullanıcılarına ve müşterilerine, yazılımın kalitesi hakkında bilgiyi ve başarı veya başarısızlık oranını gösterir.

Projede yazılım çalıştırıldığı sürece yazılım test etme süreci vardır.

Çoğu testler belirlenen gereksinimleri tanımladıktan ve yazılım geliştirme sürecinden sonra yapılır. Ancak bazen, gereksinimler ve programlama altında test etme işlemi eş zamanlı yapılır.

YAZILIM TESTİ NEDEN YAPILMALI?

Yazılımlarda, değşik sebepler nedeniyle çeşitli hataların olması kaçınılmazdır. Bu hataların sonuçları geliştirilen uygulama alanına göre maddi ya da itibar zedeleyici olabilir. “Maliyet, Zaman, Kalite” kelimeleri de yazılım testinin neden yapılması gerektiği konusunda yeterli olacaktır

Maliyet: Yazılım geliştirme aşamasında kullanılan tüm ekonomik kaynaklar. İhtiyaç olan donanımlar ve yazılımlar ile çalışma ekibi yazılım geliştirme aşamasında olmazsa olmaz gerekliliktir. Maliyet listesi ihtiyaçlara göre uzatılabilir.

Zaman: Uygulama oluşturulurken harcanan zaman.

Kalite: Uygulamanın güvenliği, doğruluğu, test edilebilirliği, erişim ve geliştirebilme uygunluğu vb.  Müşterilerinizin beklentilerini karşılayacak düzeyde olmalıdır.

Yazılım testleri çoğunlukla,

Uygulamann müşteriye sunulmadan önce kalitesinden emin olmak,

Hata düzeltme masraflarını azaltmak,

İlk aşamalarda hataları belirleyip ileriki aşamalara yayılmasını önleyerek zaman ve maliyeti minimuma indirmek,

Maksimum müşteri memnuniyeti sağlamak.

için yapılmaktadır.

MELTEM HURKU

Software Developer
Yazarın Diğer Yazıları için..